V červnu se konalo další klubové cvičení, které bylo zaměřeno na pořadovou přípravu, výcvik a nauku se zbraní.

Ženská sekce v rámci výcviku Nachrichtenhelferinnen navázala na obsluhu polních telefonů 33 a v rámci výcviku DRK probírala léčiva a jejich aplikace, včetně praktických ukázek.

Díky dobrému počasí jednotka tábořila v terénu.