Klub vojenské historie Funk se sídlem v Brně se zabývá historií německé armády z let 1938 - 1945, konkrétně sběratelskou, restaurátorskou a badatelskou činností. Cílem klubu je co nejefektivněji se podílet na zachování vojenských památek formou historických rekonstrukcí, přednášek, výstav a v neposlední řadě uctěním obětí války formou pietních aktů. 

Klub má mužskou i ženskou sekci.

Všechny informace a fotografie zde uveřejněné podléhají autorským právům a neslouží k propagaci hnutí potlačujících lidská práva a svobody!