Štáb

Každá bojová jednotka německé armády měla svoje velitelství, které sloužilo jako stanoviště velitele, místo ze kterého byli vydávány rozkazy bojujícím jednotkám a v neposlední řadě jako komunikační uzel s nadřazenými jednotkami. V rámci našeho tábora je štáb sestaven ze dvou větších stanů, přičemž jeden slouží jako telefonní ustředna a druhý jako radiokomunikační uzel. Pro použití v budově vytváříme větší celek.

Telefonní ústředna

Radiokomunikační uzel