Reklamní sdělení
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.

305 Grenadier Division

 

Vytvoření a výcvik

305. divize byla vytvořena dne 15. prosince 1940, jako divize 13 odvodové vlny v prostoru Ravensburg. Tím že byla vytvořena nedaleko Bodamského jezera dostala přídomek Bodensee Division. Mimo čerstvých nováčků byla doplněna personálem ze 78 a 296 pěší divize. Po absolbování výcviku byla v květnu 1941 přeložena pod 7. armádu v rámci okupační zprávy do Bretaně. Zde jako mnoho jiných jednotek si divize užívala " dovolenou " daleko od fronty. Protože se zde nejednalo o bojové nasazení divize nedisponovala žádnými těžkými zbraněmi a její autopark se skládal převážně z francouzských vozidel.

První bitva

Dne 7. února 1942 byla divize přestrojena a přezbrojena na plně bojovou a vyslána na východní frontu. Zde byla zařazena do stavu 6. armády. Od 12 do 28. května 1942 si divize prošla svou první bitvou, účastnila se Druhé bitvy o Charkov konkrétně v oblasti Grushino. V červnu 1942 divize bojovala v oblasti Donu.

Plán Modrý

Po úspěšných bojích u Charkova a Donu začal dle plánu Modrý postup směrem na Stalingrad s cílem dobytí ropných polí na Kafkazu. Spolu se 6. armádou dorazila divize ke Stalingradu 21. srpna 1942. Zde 305. divize pod vedením generalleuntanta  Kurta Oppenländera spadala pod VIII. Armádní sbor. Do bojů byla divize nasazena na předmostí Kletskaia v oblasti Kotluban. Zde museli nahradit 384. pěší divizi která v bojích u Donu utrpěla těžké ztráty. V tomto koridiru mezi Donem a Volhou na severním křídle 6. armády byla velká aktivita Rudé armády. V průběhu první sovětské ofenzivy 3 až 12. září 1942 v oblasti Kotluban se pokusili 24 a 4. Sovětská tanková divize marně prorazit obranu 76 a 305.divize v prostoru Vertiachii-Samofalowka. Ke dni 14. září 1942 dle hlášení 305. divize čítal počet jednoho Infanterie battalionu 700 a více bojeschopných mužů a 300 až 400 mužů Pionier battalionu.

Dne 13. října 1942 se 305. divize poprvé dostala až do blízkosti Stalingradu. Dle Hitlerova rozkazu dostal generál Paulus příkaz dobýt takticky významné průmyslové čtvrtě na severu Stalingradu a posílit je rezervami. Postavení 79 a 305. divize tou dobou bylo stále v prostoru mezi Donem a Volhou. Generál Oppenländer nařídil přesunutí divize do nových výchozích pozic západně od Stalingradu tak aby byla divize připravena na útok plánovaný na 14. října 1942. Ačkoli dle záznamů vykazovala 305. divize plné stavy a čerstvost, boje v oblasti Donu jí způsobili ztráty. Pro útok byli určeny Infanterie regiment 576 a 578 s podporou Panzerschwadrone 24 ( Kampfgruppe Schulte ). Útok měl probíhat severovýchodně od Zhitomrisk-Balka ve směru železniční tratě u cihelny dále pak k jižnímu sektoru traktorové továrny.

Traktorová továrna

Útok na továrnu byl zahájen 14. října 1942 po masivní dělostřelecké přípravě a náletu 1250 letounů, převážně typů Ju 87 Stuka. Potom následoval kombinovaný útok pěchoty za podpory tanků. Granátníci 305 divize se snažili rychlým postupem obsadit postavení 37. gardové střelecké divize v prostoru železniční trati na jižním cípu traktorového závodu. To se podařilo, pěchota s podporou tanků postupně pronikala a likvidovala postavení sovětské obrany v prostoru železniční trati. V prostoru silnice Zhitomirsk byl sovětský 90. střelecký pluk obklíčen a zničen. 576 a 578 pěší pluk obsazovali dům od domu a pomalu a jistě se přibližovali k továrně. Po pomalém a těžkém postupu za velkých ztrát se podařilo v 15:00 postoupit na 300 metrů od továrny. Útok byl zastaven a měl být obnoven po setmění. Ztráty 305. pěší divize ze dne 14. října 1942 činili 84 padlých, 283 zraněných a 15 nezvěstných. Díky odhodlanosti obránců bránit jižní vstupy do továrny bylo nutné aby 305 a 389. pěší divize použili na východě již osvědčenou klešťovou obkličovací taktiku. 577. pěšímu pluku se během noci podařilo prorazit sovětskou obranu a postoupit do továrny do prostoru olejových nádrží a obsadit malou část břehu Volhy. Jižní polovina traktorového závodu byla od časných ranních hodin v německých rukách. Severní část byla obsazena o něco později v 9:00 15. října 1942. Nyní stál 576 a 546 pěší pluk pevně v severním sektoru továrny a  577 a 578 pěší pluk zase v jižním. Další německý postup byl zastaven soustředěnou palbou sovětského dělostřelectva z východního břehu Volhy. Po celý den bojovala 14 tanková divize po boku 576 pěšího pluku ve zničených budovách traktorového závodu zatímco 577 pěší pluk žádal o tankovou podporu v prostoru cihelny, zde byla důležitá sovětská zásobovací tepna a molo v ústí řeky Mokraia-Meschetka. Odtud bylo možno odříznout sovětskou skupinu Gorokhow v Rynoku a Spartanowka od zbytku 62. Armády a tak traktorovou továrnu odříznout. Z jižní části traktorové továrny zahájil postup 577 pěší pluk spolu s Kampfgruppe Schulze (24. tanková divize) podél železniční trati směrem na sever kolem zbrojní továrny Barikáda a pronikli až na ulici Pribaltiyskaya. Z tohoto prostoru mohli tanky 24. tankové divize zahájit palbu na severní část zbrojní továrny Barikáda a na velitelství generála Tschuikowa u Volhy. 95. sovětská střelecká divize byla poslána bránit severní vstup do zbrojní továrny. Na konci 15. října 1942 činili ztráty sovětské 37. gardové střelecké divize a 95. střelecké divize 75% mužstva. Prudký odpor zbylých sovětských vojáků zabránil úplnému zničení 62. sovětské armády v prostoru traktorové továrny.

 

Další pokračování rozsáhlé historie divize budeme postupně přidávat!!!