Reklamní sdělení
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.

Volkssturm

 

Volkssturm byla německá lidová domobrana tvořená osobami mužského pohlaví ve věku od 16 do 60 let. Nejčastěji se jednalo o muže kteří nebyli nějakým způsobem schopni sloužit v armádě ( věk, zranění, atd ). Rozkaz k vytvoření volkssturmu vydal Adolf Hitler dne 25. září 1944.

Za vycvičení a vystrojení jednotek volkssturmu byl zodpovědný Reichsführer SS Heinrich Himmler.

Za shromáždění a velení jednotky v daném regionu zodpovídal vždy stranický funkcionář v dané oblasti ( Gaulaiter ).

Hlavní úkol těchto jednotek byl obrana daného okrsku nebo města kde byla jednotka vytvořena.

Výstroj a výzbroj

Jelikož domobrana nespadala pod armádu, nedostávalo se jí proto dostatečné výzbroje a výstroje. Vstrojována byla převážně ze stranických skladů nebo z výstrojních skladů pro SS. Ve většině případů ale příslušníci volkssturmu nedostali mimo rukávové pásky s označením že daný muž je členem domobrany téměř nic.

S výzbrojí na tom byli jednotky volkssturmu podobně byli vybavovány druhořadými nebo kořistními zbraněmi československé, ruské, italské, apod výroby a jen s malým přídělem munice. Na co volkssturm netrpěl byli pancéřové pěsti a ruční granáty.

Rozdělení jednotek volkssturmu

Podle kvality mužstva byl volkssturm rozdělen do 4 kategorií.

1. kategorie

Muži ve věku 20 - 60 let, kteří nezastávali žádnou funkci ve strategickém podniku a byli zdravotné způsobilí.

2. kategorie

Muži ve věku 20 - 60 let, kteří zastávali práci ve strategické, zbrojní a jiné výrobě nebo nějákou jinou důležitou funkci.

3. kategorie

Byli mladíci narození mezi roky 1925 - 1928, pokud nezastávali službu ve Wehrmachtu, RAD nebo jiné vojenské složce. Vzhledem k tomu že část ročníku 1928 byla povolána do vojenské služby již na konci roku 1944 trpěla tato kategorie nedostatkem mužstva. Proto byla doplněna o příslušníky Hitlerjugend. Ti byli ale v březnu 1945 povoláni do služby k protiletadlové obraně a tak v této kategorii zůstalo jen velmi málo příslušníků Hitlerjugend.

4.kategorie

Všichni muži kteří byli ze zdravotních důvodů neschopni sloužit v armádě nebo v jiné kategorii domobrany ( trvalé následky ze zranění ). Nejčastěji se jednalo o zraněné vojáky, veterány z předchozí války apod. Při posuzování vhodnosti pro službu v domobraně se přihlíželo hlavně ke zdravotnímu stavu a trvalým následkům. Muži kteří přišli o končetinu, oslepli nebo měli jiné těžké následky zranění nebyli do služby v domobraně povoláni.

Počty jednotek

1. kategorie 1 200 000 mužů

2. kategorie 2 800 000 mužů

3. kategorie 600 000 mužů

4. kategorie 1 400 000 mužů

Volkssturm battalion 3/617

Jednotka vytvořená v oblasti Berlin-Wedding.

Účastnila se bojů v oblasti Berlína, zajimavostí je že Battalion führer Karl Pakebusch byl 27. dubna 1945 vyznamenán Rytířským křížem.