Reklamní sdělení
Poznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA. Návod jak na to, najdete zde.
Mít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S PageRide je můžete mít i Vy. Založte si je ještě dnes.

Volkssturm

 

Volkssturm byla německá lidová domobrana tvořená osobami mužského pohlaví ve věku od 16 do 60 let. Nejčastěji se jednalo o muže kteří nebyli nějakým způsobem schopni sloužit v armádě ( věk, zranění, atd ). Rozkaz k vytvoření volkssturmu vydal Adolf Hitler dne 25. září 1944.

Za vycvičení a vystrojení jednotek volkssturmu byl zodpovědný Reichsführer SS Heinrich Himmler.

Za shromáždění a velení jednotky v daném regionu zodpovídal vždy stranický funkcionář v dané oblasti ( Gaulaiter ).

Hlavní úkol těchto jednotek byl obrana daného okrsku nebo města kde byla jednotka vytvořena.

Výstroj a výzbroj

Jelikož domobrana nespadala pod armádu, nedostávalo se jí proto dostatečné výzbroje a výstroje. Vstrojována byla převážně ze stranických skladů nebo z výstrojních skladů pro SS. Ve většině případů ale příslušníci volkssturmu nedostali mimo rukávové pásky s označením že daný muž je členem domobrany téměř nic.

S výzbrojí na tom byli jednotky volkssturmu podobně byli vybavovány druhořadými nebo kořistními zbraněmi československé, ruské, italské, apod výroby a jen s malým přídělem munice. Na co volkssturm netrpěl byli pancéřové pěsti a ruční granáty.

Rozdělení jednotek volkssturmu

Podle kvality mužstva byl volkssturm rozdělen do 4 kategorií.

1. kategorie

Muži ve věku 20 - 60 let, kteří nezastávali žádnou funkci ve strategickém podniku a byli zdravotné způsobilí.

2. kategorie

Muži ve věku 20 - 60 let, kteří zastávali práci ve strategické, zbrojní a jiné výrobě nebo nějákou jinou důležitou funkci.

3. kategorie

Byli mladíci narození mezi roky 1925 - 1928, pokud nezastávali službu ve Wehrmachtu, RAD nebo jiné vojenské složce. Vzhledem k tomu že část ročníku 1928 byla povolána do vojenské služby již na konci roku 1944 trpěla tato kategorie nedostatkem mužstva. Proto byla doplněna o příslušníky Hitlerjugend. Ti byli ale v březnu 1945 povoláni do služby k protiletadlové obraně a tak v této kategorii zůstalo jen velmi málo příslušníků Hitlerjugend.

4.kategorie

Všichni muži kteří byli ze zdravotních důvodů neschopni sloužit v armádě nebo v jiné kategorii domobrany ( trvalé následky ze zranění ). Nejčastěji se jednalo o zraněné vojáky, veterány z předchozí války apod. Při posuzování vhodnosti pro službu v domobraně se přihlíželo hlavně ke zdravotnímu stavu a trvalým následkům. Muži kteří přišli o končetinu, oslepli nebo měli jiné těžké následky zranění nebyli do služby v domobraně povoláni.

Počty jednotek

1. kategorie 1 200 000 mužů

2. kategorie 2 800 000 mužů

3. kategorie 600 000 mužů

4. kategorie 1 400 000 mužů

Volkssturm battalion 3/617

Jednotka vytvořená v oblasti Berlin-Wedding.

Účastnila se bojů v oblasti Berlína, zajimavostí je že Battalion führer Karl Pakebusch byl 27. dubna 1945 vyznamenán Rytířským křížem.